שמירה שכל המערכות יעבדו

רשת המחשבים בארגון היא “עמוד השדרה” שמקשר באופן פנימי את כל המערכות העסקיות. מערכות ה-IT שלך והינה חיונית עבור פעולות יומיומיות של העסק שלך. כך שניהול השבתת הצרכים הינו בעל חשיבות עיקרית. אפרת נטוורקס מבינה פעולות ארגוניות ואת הצורך בפתרונות  .IT מנוהלים, תחזוקה מונעת פרו-אקטיבית, וברמה גבוהה של סטנדרטים עבור אבטחת